E-Maildisclaimer

E-Maildisclaimer

Alle door Video Data Software Zdravko verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Video Data Software Zdravko, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen.

Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.

Video Data Software Zdravko is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.


e-Mail disclaimer

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

 

Spammers

Spammeers will be reported please see our Privacy Statement.